İnsansı Robotta Çin’de Seri Üretime Başladı…

Sıradaki içerik:

İnsansı Robotta Çin’de Seri Üretime Başladı…

e
sv

Online Oyunların İnsan Hayatındaki Yeri

240 okunma — 16 Ağustos 2023 05:07

İnternette küçük araştırma yapıldığında, özellikle gençler ve çocuklar arasında yaygın olan dijital oyunların farklı yönlerden değerlendirildiği birçok yazıyla karşılaşmaktayız. Online oyunlar, bazılarına göre zararlı, bazılarına göre faydalı, bazılarına göreyse, hem faydalı hem de zararlı olarak görülüyor.

İnternetin hayatımızın vazgeçilmez parçası… Dijital oyunlar da artık önemli kısmını oluşturuyor, öyle ki dünyaki dijital oyunlar 100 milyar dolardan fazla paya sahip. Dünyadaki oyuncu sayısının 2018 yılı içerisinde 3 milyarı bulacağı öngörülüyor. Türkiye’de halihazırda yaklaşık 30 milyon olan oyuncu sayısının, 2018 yılında 50 milyonu geçeceği tahmin ediliyor. Yani 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yarısından fazlası dijital oyun oynuyor olacak. Tüm bunlar dikkate alındığında dijital oyun dünyasının gerek ekenomik, gerekse kullanıcı sayısı açısından ne kadar önemli yere sahip olduğunu görebilmek hiç de zor değil.

İnternette küçük araştırma yapıldığında, özellikle gençler ve çocuklar arasında yaygın olan dijital oyunların farklı yönlerden değerlendirildiği birçok yazıyla karşılaşmaktayız. Dijital oyunlar, bazılarına göre zararlı, bazılarına göre faydalı, bazılarına göreyse, hem faydlı hem de zararlı olarak görülüyor. Ailelerin oyunlara bakış açısı daha belirleyici oluyor. Ailenin oyunlara bakış açısı olumsuz ise yasaklayıcı eğilim sergiledikleri görülüyor. oyun oynamak isteyen çocuk, diğer tarafta oyunların zararlı olduğuna inandığı için yasaklama yoluna giden ebeveynler. aile ile çocuk arasında çatışma yaşanması kaçınılmaz oluyor. çatışmanın olmaması için çocuğa da aileye de bazı sorumluluklar düşmektedir.

Öncelikle ailenin, çocuğunun oynadığı oyun hakkında yeterli bilgiye sahip olması, barındırdığı içerik açısından yaşına uygun olup olmadığını bilmesi gerekiyor. Sonraki aşamada da çocuğun oyun konusunda fikrinin alınması, oyunu oynamaya neden ihtiyaç duyduğunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Eğer oyunun çocuğunuza zararlı olduğunu düşünüyorsanız, neden zararlı olduğuna çocuğunuzu ikna etmeniz gerekiyor. Oyunu doğrudan yasaklamak yerine yolu takip etmek ve konuda çocukla birlikte karar vermek en sağlıklı yöntem olarak karşımıza çıkmakta. Zaten uzmanlar da yasağın kesin çözüm olmadığını söylüyorlar.

Çevrimiçi (Online) veya çevrimdışı (Offline) bütün dijital oyunlarda, ilk düşünülmesi gereken oyunun çocuğun yaşına uygun olup olmadığıdır. Ailenin oyun hakkında bilgi sahibi olması açıdan çok önemlidir. Eğer oyun aile tarafından yasaklanacaksa en önemli gerekçe, oyunun çocuğun yaşına uygun olmadığı gerekçesi olmalıdır. Kan, şiddet, cinsel içerik, küfür gibi olumsuz içerikler barındıran oyunlar kişileri olumsuz yönde etkilediği için yasaklanabiliyor ya da belirli sınırlamalara tabi tutuluyor. Uluslararası oyun derecelendirme kuruluşları (PEGI, ESRB) da başta kıstaslar olmak üzere birçok kıstası gözönünde bulundurarak oyunları hangi yaşa uygun olduğu veya olmadığı yönünde derecelendirmeye tabi tutuyor.

Amerika’da genç, içerisinde şiddet içeren silahlı çatışmalar, çete kavgaları ve uyuşturucu dünyası gibi temalar barındıran oyunun etkisiyle elindeki silah ile çok insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı. aileler, çocukların oyunlardan uzak tutulması amacıyla protesto etmişlerdi. protestolar sonucunda oyunu üreten şirkete dava açılmış bilgisayar oyununun insanı etkileyerek öldürmeye teşebbüs etmesi hakkında kanun olmaması sebebiyle şirket ceza almaktan kurtulmuştu. benzeri sebeplerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa ülkesinde oyunlar, içerikleri sebebiyle yasaklanmıştır.

Elbette dijital oyunların hepsi olumsuz ve zararlı içerikler barındırmazlar. Çocukların yaş aralığına uygun olması, onlara sorumluluklarını unutturmaması, gerçek hayattan koparmaması ve bağımlılık yapmaması şartıyla çocukların ve gençlerin oyun oynaması normal karşılanmalıdır. Uzmanlar dijital oyunların, sınırları aşmadığı sürece çocuğun dikkat, konsantrasyon, bilişsel gelişim, planlama ve problem çözme gibi becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu ifade etmektedirler. Bazı oyunların çocuklarda; odaklanabilme, rekabet duygusunu ve stratejiyi geliştirme, el-göz koordinasyonunun ve hayal gücünün gelişmesi ve oyundaki mantığı anlayıp problemi çözme yeteneğinin kullanılmasına katkı sağlaması gibi faydaları da bulunmaktadır. Tam da noktada oyunlara ayrılan sürenin önemini vurgulamak gerekir. Sınırların aşılmaması şartıyla kastedilen, oyunda geçirilen süredir. Çocuğun ailesiyle, arkadaşlarıyla geçireceği vakti ekran başında geçirmesi çocuğun sosyal hayatına zarar veren durumdur. Çocuklar, özellikle erken gelişim dönemlerinde; fiziksel olarak daha çok hareket etmeye, akranları ile daha çok vakit geçirmeye, iletişim becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyarlar. vaktin bilgisayar başında geçirilmesi, çocukların yeterli gelişimi gösterememelerine sebep olmaktadır.

Okul öncesi çocuklarda bilgisayar oyunlarının oynanması konusuna özel olarak değinmek gerekir. Okul öncesi dönem dil, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesi için kritik dönemdir. çocukların daha çok iletişim kurması, sosyal becerilerini geliştirmesi, hareket etmesi, arkadaşlarıyla oynaması, oyun içinde tartışması, haklarını savunabilmesi gibi becerileri kazanması gerekir. Okul öncesi çocukların dijital oyun oynaması zararlıdır, sakıncalıdır gibi algı yanlış olacaktır. Zira biraz evvel saydığımız olumlu etkiler, okul öncesi dönemdeki çocuklar için de geçerlidir. dönemde, çocuğun yaşına uygun oyunların tercih edilmesi ve sürenin çok iyi ayarlanması gerekmektedir. Hangi yaşta olursa olsun, eğer çocuklar ders, aile içi yardımlaşma vb. gibi hayattaki önemli görev ve sorumluluklarını yerine getirmiyor ve oyun oynuyorlarsa, aileler uygun şekilde müdahale etmelidirler.

dijital oyunlar teknolojist

Dijital oyunlardan bazıları sahip oldukları içerikler nedeniyle zararlı ve sakıncalı olarak değerlendirilse de özelliklerden farklı içeriklere sahip oyunların eğitimde kullanılabildiğini belirtmek gerekir. Dünyada oyun tabanlı eğitimin, direkt eğitim içeriklerini oyun aracılığıyla vermek, eğitim süreçlerini oyunlaştırmak ya da oyunun içerisine eğitim içerikleri eklemek gibi çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Hatta bazı ülkeler, bunu eğitim müfredatına bile dahil etmektedirler. Oyun tabanlı eğitimin gerekli altyapısının oluşturulması durumunda çocuklar için son derece faydalı şey yapılmış olacaktır. Dünyada örnekler olmakla birlikte, Türkiye’de yeni yeni gelişme göstermektedir. Uzmanlar, kelime hazinesini genişleten, dikkat, konsantrasyon becerisini artıran ve hafızayı güçlendiren eğitici ve öğretici oyunların çocuklara oynatılabileceğini tavsiye etmektedirler.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli