Twitter Kullanıcıları Artık Mavi Onay İşaretinin Yeni Etiketiyle Kimin Blue Kullanıcısı Olduğunu Anlayamıyor

Sıradaki içerik:

Twitter Kullanıcıları Artık Mavi Onay İşaretinin Yeni Etiketiyle Kimin Blue Kullanıcısı Olduğunu Anlayamıyor

e
sv

İyi Bir Fikir Bulma ve Değerlendirme Yöntemleri

190 okunma — 04 Nisan 2023 16:58

İyi bir fikir bulmak ve değerlendirmek, herhangi bir proje veya girişim için önemli bir adımdır. Fakat bu süreç her zaman kolay olmayabilir. Bu yazıda, iyi bir fikir bulma ve değerlendirme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

İyi bir fikir bulma yöntemleri:

Beyin fırtınası: Bu yöntemde, bir grup insan belirli bir konu veya sorun üzerine serbestçe fikir üretir. Fikirler eleştirilmeden veya yargılanmadan kaydedilir. Daha sonra fikirler arasından en uygun olanlar seçilir.

SCAMPER: Bu yöntemde, mevcut bir ürün veya hizmet üzerinde değişiklik yaparak yeni fikirler elde edilir. SCAMPER, aşağıdaki kelimelerin baş harflerinden oluşur: Substitute (yerine koymak), Combine (birleştirmek), Adapt (uyarlamak), Modify (değiştirmek), Put to another use (başka bir amaç için kullanmak), Eliminate (ortadan kaldırmak), Reverse (tersine çevirmek).

6-3-5 yöntemi: Bu yöntemde, altı kişi bir araya gelir ve her biri beş dakika içinde üç fikir yazar. Sonra kağıtlar saat yönünde bir kişiye geçer ve yeni gelen fikirlere dayanarak üç yeni fikir daha yazılır. Bu işlem beş tur devam eder ve sonunda 108 fikir ortaya çıkar.

Lotus çiçeği yöntemi: Bu yöntemde, merkezde ana fikir veya sorun yazılır. Sonra etrafına sekiz kutu çizilir ve her kutuya ana fikre bağlı bir alt fikir yazılır. Daha sonra her alt fikrin etrafına da sekiz kutu çizilir ve onlara da bağlı alt fikirler yazılır. Böylece lotus çiçeği şeklinde bir diyagram oluşur.

İyi bir fikir değerlendirme yöntemleri:

SWOT analizi: Bu yöntemde, fikrin güçlü (strengths), zayıf (weaknesses), fırsat (opportunities) ve tehdit (threats) yönleri belirlenir ve karşılaştırılır.

PMI analizi: Bu yöntemde, fikrin artı (plus), eksi (minus) ve ilginç (interesting) yönleri listelenir ve puanlanır.

Feasibility analizi: Bu yöntemde, fikrin uygulanabilirliği (feasibility) incelenir. Fikrin teknik, ekonomik, hukuki, operasyonel ve zaman açısından gerçekleştirilebilirliği değerlendirilir.

PESTEL analizi: Bu yöntemde, fikrin dış faktörlerden nasıl etkileneceği araştırılır. PESTEL, aşağıdaki kelimelerin baş harflerinden oluşur: Politik (political), ekonomik (economic), sosyal (social), teknolojik (technological), çevresel (environmental) ve yasal (legal).

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli